New Americans taking oath
Supporting Information Facts
City Services

More Resources for New Americans

Calendar of Community Events

 

New American Democracy Campaign

New Americans Plan Executive Summary

Biuro ds. Nowych Amerykanów

Citizen
Obywatelstwo
DACA
Działania odroczone 
Idea
Pomoc dla przedsiębiorców
Diploma
Uczniów nieposiadających dokumentów 

"Siła Chicago płynie z mocnych stron populacji imigrantów, którzy przybyli tutaj cieszyć się nowymi swobodami i dostępem do nowych możliwości. Chcę uczynić z Chicago najbardziej przyjazne dla imigrantów miasto na świecie, a Biuro ds. Nowych Amerykanów (Office of New Americans) zagwarantuje, że każdy przestrzegający prawa mieszkaniec Chicago będzie posiadać dostęp do zasobów niezbędnych, aby stać się produktywnym członkiem społeczeństwa i udzielać się na rzecz naszego prosperującego, globalnego miasta”. – Burmistrz Rahm Emanuel

Zamieszkane przez obywateli ponad 140 krajów, posługujących się ponad 100 językami, Chicago jest miastem imigrantów. Burmistrz Emanuel dąży do uczynienia z Chicago najbardziej przyjaznego dla imigrantów miasta na świecie i pracuje nad poprawą codziennych doświadczeń mieszkańców miasta urodzonych za granicą, przy jednoczesnym zapewnianiu korzyści ekonomicznych, społecznych i kulturalnych dla wszystkich mieszkańców Chicago.

Biuro ds. Nowych Amerykanów (ONA) dąży do poprawy usług i angażowania globalnych społeczności imigrantów z Chicago poprzez poprawę współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami akademickimi oraz sektorem prywatnym. Dzięki utworzeniu ONA miasto potwierdziło i wzmocniło wsparcie na rzecz społeczności imigrantów, przedsiębiorców i firm.

W ubiegłych latach Biuro ds. Nowych Amerykanów było odpowiedzialne za stworzenie możliwości stażu dla uczniów nieposiadających dokumentów, utworzenie kącików obywatelskich (Citizenship Corners) w bibliotekach publicznych Chicago, wydanie pierwszego w historii Planu dla Nowych Amerykanów miasta Chicago (Chicago New Americans Plan) oraz wprowadzenie Rozporządzenia w sprawie dostępu do usług językowych (Language Access Ordinance).

Informacje dodatkowe

 

Powiązane linki